Στόχος

Στόχος

Η γιόγκα κουνταλίνι είναι μία πνευματική πρακτική, τέχνη και ιερή επιστήμη που λειτουργεί ως χάρτης ο οποίος μας καθοδηγεί προς το δημιουργικό μας δυναμικό. Αποκαλείται “η γιόγκα της συνείδησης” και μας βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να δονούμαστε σε συντονία με την κοσμική τάξη.

Η τέχνη είναι άλλος ένας τρόπος να γνωρίσουμε το δημιουργικό δυναμικό μας και να μεταμορφώσουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουμε η αντανάκλαση της κοσμικής συνείδησης.

3. Concierto de música devocional Afgana con Efrén López y Christos Barbas

Αυτό το φεστιβάλ είναι μία γέφυρα που ενώνει τη γιόγκα κουνταλίνι με διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές, με στόχο να εξελίξει, να συγχωνέψει και να να χορέψει το έμφυτο πνεύμα των δύο πρακτικών. Είναι μία πρόταση να ανακαλύψουμε την πνευματικότητα της τέχνης και την τέχνη της πνευματικότητας ενώνοντας άτομα από διαφορετικές κουλτούρες μέσα στη φύση για να μοιραστούμε μερικές μέρες εξύψωσης πάνω από το προσωπικό και το περιορισμένο.

Η έκδοση του 2016 είναι αφιερωμένη στην εσωτερική και παγκόσμια ειρήνη.Είσαι ευπρόσδεκτη να μοιραστείς το όραμα της ειρήνης μαζί μας και να συμβάλεις σ’έναν καλύτερο κόσμο.

(Home)

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Απευθυνόμαστε σε όλα αυτά τα άτομα που επιθυμούν να εντοπίσουν το εγώ τους, χωρίς να χάνουν άλλο χρόνο, και να πετύχουν διαύγεια του νου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να χαρούν τη δημιουργικότητά τους.

Επίσης απευθυνόμαστε σε καλλιτέχνες που επιθυμούν να γνωρίσουν τη γιόγκα κουνταλίνι ως βάση ψυχοσωματικής προετοιμασίας και παράγοντα έμπνευσης και βαθιάς αλλαγής στις καλλιτεχνικές τους πρακτικές.

Για να συμμετάσχεις στο φεστιβάλ δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σου στη γιόγκα κουνταλίνι ή σε καλλιτεχνικές πρακτικές.

(Home)

Comentarios cerrados.